Bestuur
In het bestuur hebben zitting:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
2e Secretaris:
Bestuurslid:

Arie Stoer (0623 793180)
Doreen van Drenth
Hester Bouwmeester
Ilja Kloosterman
Nardie Dekker